මල් මල් මල්…..

සමනල පුංචා ගෙ නම බූබි.බූබි අදඋදෙන්ම නැගිට්ටා.ඇත්තම කිව්වොත් හිතලා නැගිට්ටා නෙවෙයි,ඇහැරුණා.ඉස්සර වගේ නෙවෙයි.දැන් පැණි බොන්න මල් හරිම අඩුයි.මල් ගහක් හොයා ගන්න ගොඩාක් දුර පියාඹලා යන්න වෙනවා.ඉතින් එයාලට ඊයෙත් සෑහෙන්න දුරක් පියාඹලා යන්න වුණා.ඒ තරම් ලොකු නැති මල් යායක් තිබුණත් රංචුවෙ හැමෝම එක්ක බෙදාගෙන පැණි බොන්න ඕනනෙ.ඒ නිසා නායකයා හැමෝටම සමානව බෙදිලා යන විදියට වෙලාව බෙදා […]

මල් මල් මල්….. Read More »