පුංචි පැටියගෙ කකුල් බකල් ද?

පැටියා ගෙදරට එක්කගෙන ආව ගමන්ම එයාව බලන්න කට්ටිය එනවනෙ. ඒ එන අය ඔබට එක එක දේවල් කියන්න පුලුවන්. බබා මේ වගේ, මෙහෙම කරන්න, ඔහොම එපා වගේ එක එක උපදෙස් දෙන්න පුලුවන්. විශේෂයෙන්ම බබාගෙ ආච්චි අම්මලා බබාගෙ කකුල් ඇදයි කියලා ඒවා ඇදලා හදන්න උත්සාහ කරාවි. මේක ඇත්තටම කරන්න සුදුසුයිද? එහෙම කරලා කකුල් වල ඇද හදන්න පුලුවන්ද? […]

පුංචි පැටියගෙ කකුල් බකල් ද? Read More »